Předmětem soutěže byl návrh plánu rekonstrukce památkově chráněného objektu č. p. 171 na náměstí Svobody v Modřicích tak, aby především sloužil jako městské muzeum, knihovna a infocentrum. Cílem soutěže bylo najít pro Modřice partnera pro vytvoření nového společenského a kulturního centra města v kontextu jeho historické zástavby.

Jednofázová projektová architektonická soutěž o návrh.


Vyhlašovatel

Město Modřice

náměstí Svobody 93
664 42 Modřice

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]
cceamoba.cz

Předseda poroty

MgA. Marcela Steinbachová

Řádní členové poroty - závislí

Josef Šiška, starosta
Hana Chybíková, místostarostka
Libor Procházka, zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Pavel Doleček, zastupitel
Radek Vostrejš, člen Komise stavebně dopravní a územního plánování

Náhradníci poroty - nezávislí

Eva Blažková, Ječmen

Přizvaní odborníci: Tomáš Sedláček – památkář, ÚOP Brno NPÚ.

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

1

Částka 250 000,-

Štěpanka Úlehlová, Ivona Náterová, Filip Hermann

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. akad. arch. Karel Filsak
Vendula Bážová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
KOGAA Studio
Ing.arch. Táňa Kantor, Ing. Leo Odstrčilík

[Hodnocení poroty]