8.ročník architektonické soutěže MODULARCH pro vysokoškolské studenty architektonických oborů
a pro mladé absolventy těchto oborů

Předmětem soutěže byl ideový architektonický návrh budovy Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích.

Veřejná jednofázová ideová architektonická soutěž s omezeným okruhem účastníků.


Vyhlašovatel

KOMA MODULAR s.r.o.

Říčanská 1180, 763 12 Vizovice
www.koma-modular.cz
zplnomocněný zástupce: Ing. Martin Hart, marketingový ředitel

Sekretář soutěže

artEcho s.r.o.

Mánesova 37, 120 00 Praha 2
korespondenční adresa:
Chodská 30, 120 00 Praha 2
Petr Vaněk
tel.: +420 775 600 956
e-mail:[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Martin Hart, ředitel marketingu KOMA MODULAR
Otakar Svoboda, ředitel Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice
a případně zástupci města
Jan Němec, hlavní architekt města České Budějovice

Řádní členové poroty - nezávislí

Caroline Bijvoet, architekt, pedagog
Joseph di Pasquale, architekt, pedagog
Václav Hudeček, houslový virtuos
Petr Šikola, architekt, pedagog
Marcel Ružička, architekt
Radek Vopalecký, architekt

Náhradníci poroty - závislí

Ladislav Slámečka, KOMA MODULAR

Náhradníci poroty - nezávislí

Michal Krištof, architekt
1

Částka 67 500,-
Rodrigo Vargas, student, Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 500,-
Martin Kůs a Pavel Čučka, studenti Fakulty architektury VUT v Brně

[Hodnocení poroty]

3

Částka 27 000,-
Bc. Tomáš Jelínek, student, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

[Hodnocení poroty]

-

Čestné uznání za architekturu


Saina Shayanjoo, Navid Jamali, Roozbeh Ghanbarzadeh a Yasmin Tajik, studenti Íránské univerzity v Teheránu

-

Čestné uznání za estetiku modulárního řešení


Anna Moskwa, Michał Motyl a Kamila Kowal, studenti architektury Polytechniky v Poznani

-

Čestné uznání za originální urbanistický koncept


Haruka Matsui, student univerzity Waseda

-

Čestné uznání za funkční řešení


Ing. arch. Anna Marie Černá, absolventka Katedry architektury FSv ČVUT v Praze; Bc. Kristýna Schulzová, studentka Fakulty architektury ČVUT v Praze; Ing. arch. Jiří Kugl, doktorand Katedry architektury FSv ČVUT v Praze