Předmět soutěže: Zpracování soutěžního návrhu využití nových možností výstavby objektů různého charakteru z prostorových modulů. Při konstrukci budov musí být využito modulů o půdorysných rozměrech 9.000 x 3.000mm, 6.000 x 3.000mm nebo 3.000 x 3.000mm a venkovní výšce 2.800mm.

Účel a poslání soutěže: Podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů a propagace a rozšíření znalostí modulární výstavby a možností využití tohoto systém v praxi. V soutěži bude oceňován zejména kreativní přístup se zajímavým dispozičním řešením a přídavnými prvky, které „oživí“ strohost modulárních staveb.


Vyhlašovatel

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Říčanská 1180, 763 12 Vizovice, www.container.cz

Porota

Řádní členové:
Ing.Martin Hart,
Ing.arch. Iva Poslušná Phd.,
Doc.Ing.arch. Václav Dvořák CSc.,
Ing. arch. Jan Aulík,
Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Náhradníci:
Ing. Dagmar Nová,
Bc. Jiří Malý

1


Neudělena.

2


Bc.Radek Brunecký a Bc.Hana Drdlová, VUT FA Brno

[Hodnocení poroty]

2


Michal Kryštof, VUT FA Brno

[Hodnocení poroty]

2


Tomáš Horalík a Libor Kaplan, VUT FA Brno

[Hodnocení poroty]

2


Marcel Růžička, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

3


Bc.Oldřich Navrátil, VUT FA Brno

[Hodnocení poroty]

3


Jan Durdík, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

3


Bc.Martin Franěk, VUT FA Brno

[Hodnocení poroty]

3


Martin Neruda, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]