Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu víceúčelové budovy vystavěné systémem prostorové modulace. Budova bude umístěna v mírně svažitém až rovinatém terénu u řeky. Oblast je charakterizována jako zátopová oblast. Schopnost demantáže a opětovné montáže umožňuje výstavbu objektů i v těchto oblastech nebo v oblastech s povolením dočasné stavby.

Vyhlašovatel

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Říčanská 1180, 763 12 Vizovice

Porota

Jan Aulík,
Václav Dvořák,
Dagmar Nová,
Iva Poslušná,
Zdeňka Vydrová;

náhradníci:
Julius Macháček,
Martin Hart

1

Částka 25 000,-
Jiří Šerek, FA VUT

[Hodnocení poroty]

1

Částka 25 000,-
Radova Vacík, FA ČVUT

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 10 000,-
Zuzana Mateiciucová, FA VUT

[Hodnocení poroty]