Předmětem soutěže bylo vymezit oplocený areál MŠ o rozloze přibližně 3000 m2, navrhnout na něm 4 třídní mateřskou školu včetně související zahrady a vyřešit návaznosti na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch. Předpokládaná hodnota investice činila 50 mil. Kč bez DPH.
Součástí předmětu soutěže byl ideový návrh úprav navazující vymezené části území areálu ZŠ Červený vrch.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Viktor Valouch

OÚR MČ Praha 6
Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel: 220 189 978
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ Praha 6
Ing. Marie Kubíková, radní MČ Praha 6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ Praha 6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Eva Smutná, radní MČ Praha 6
Ing. arch. Bohumil Beránek, OÚR MČ Praha 6

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

1

Částka 230 000,-
re:architekti studio
Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid
Spolupráce: , Ing. arch. Kateřina Gloserová , Ing. arch. Michaela Hudečková , Ing. arch. Vojtěch Ružbatský , Ing. arch. Dušan Sabol

[Hodnocení poroty]

2

Částka 140 000,-
archiw studio
Ing. arch. Jakub Wyderka
Spolupráce: , Adéla Vojíková , Ing. arch. Pavel Stehlík

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Ing. arch. Helena Hexnerová Ph.D.
Spolupráce: , Ing. arch. Anna Marie Černá , Ing. arch. Radana Jarolímová , Ing. Ondřej Horák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
PROJEKTIL ARCHITEKTI
Ing. arch. Adam Halíř
Ing. Ondřej Hofmeister
Spolupráce: , Ing. arch. Ondřej Havlín

[Hodnocení poroty]