Předmětem soutěže bylo řešení dotčeného území pro výstavbu nového objektu školy s 20 třídami, s kuchyní a jídelnou pro obsloužení celé ZŠ (až 1500 dětí) a MŠ (125 dětí) včetně pedagogů a nepedagogického personálu (s možností rozšíření i pro stravování seniorů). Nezbytné bylo co nejlepší propojení nového objektu školy s hlavní budovou stávající školy včetně přístupu do tělocvičny. Součástí řešení muselo být i vybudování dopravního terminálu s kapacitním parkovištěm cca 100 vozidel.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 Vyhlašovatel

Obec Líbeznice

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Zastoupená starostou obce Mgr. Martinem Kupkou
Tel/fax: 283 981 058, 724 345 456
E-mail:[email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Ludmila Červínová

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Tel/fax: 778 542 543
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martin Kupka, starosta obce Líbeznice
Mgr. Ivana Pekárková, ředitelka ZŚ a ZUŠ Líbeznice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Kateřina Lindová, zástupkyně ředitelky ZŠ a ZUŠ Líbeznice
Mgr. František Závorka, místostarosta obce

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci
Michal Doubrava, místostarosta obce Líbeznice
Mgr. Jiří Kaplan, zástupce ředitelky ZŠ a ZUŠ Líbeznice
Mg. A. Miroslav Jakubčík, výtvarník, občan Líbeznic

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 180 000,-
Grulich architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 140 000,-
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Tomáš Havlíček – Létající architekti
Ing. arch. Tomáš Havlíček

[Hodnocení poroty]