Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení měl být také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel kladl důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž o návrh.

 
Vyhlašovatel

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
www.praha-suchdol.cz

Organizátor

PhDr. Markéta Pražanová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou,
tel.: 608 322 268, e-mail: [email protected]
Poddodavatel: Ing. Markéta Kohoutová, K Vinicím 50, 164 00 Praha-Nebušice,
tel.: 773 222 338, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil CSc.

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol
ak. arch. Tomáš Turek, Turek-architekt
Ing. Zdeněk Skála, zastupitel městské části Praha-Suchdol

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Václav Vik, zástupce starosty městské části Praha-Suchdol
Ing. Věra Štěpánková, zástupkyně starosty městské části Praha-Suchdol
RNDr. Ludmila Knappová, radní městské části Praha-Suchdol
Jan Zoubek, radní městské části Praha-Suchdol, starosta TJ Sokol Suchdol-Sedlec

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Expert na energetické řešení a větrání: Ing. Juraj Hazucha

O případném přizvání odborníků rozhodne porota při posuzování návrhů po projednání se zadavatelem soutěže.

1

Částka 250 000,-
ov architekti, s. r. o.
Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
MgA. Ondřej Císler
Ing. Petr Tej, Ph.D. , Ing. arch. Filip Rašek , Ing. arch. Josef Choc , Ing. arch. Vojtěch Beran , Bc.Barbora Lopraisová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
ADR, s.r.o.
MgA. Aleš Lapka
Ing. arch. Walter Schubert

[Hodnocení poroty]