Úkolem účastníka soutěže bylo připravit soutěžní návrh koncepce multigeneračního hřiště pro autorem (resp. autorským týmem) zvolenou lokalitu. Účelem bylo vytvořit soutěžní návrh místa, které svým atraktivním vzhledem a rozmanitostí atrakcí přispěje k integraci generací.

Počet odevzdaných návrhů celkem: kategorie A - 14/ kategorie S - 8


Vyhlašovatel

SATERNUS Dětská hřiště s.r.o.

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. LUKÁŠ PICEK, původně náhradní člen poroty, který zastoupil nemocného a řádně
omluveného BOHUMILA BARTIZALA

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Josef Sátora CSc.
Ing. arch. Zbyšek Stýblo
PROF. ING. DARJA KUBEČKOVÁ - SKULINOVÁ, Ph.D.
DOC. ING. MILOSLAV MEIXNER, CSc.
-

1.cena - KATEGORIE ARCHITEKTI (A)

Částka 60 000,-
Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Tomáš Págo, Ing. arch. Ondřej Mundl (P.P.Architects, s.r.o.)

[Hodnocení poroty]

-

2.cena - KATEGORIE ARCHITEKTI (A)


Štěpán Toman, ostatní členové kolektivu: Claudia Schmidt, Daniel Kolský

-

3.cena - KATEGORIE ARCHITEKTI (A)


Ivo Kraml, Miroslav Pánek, ostatní členové kolektivu: Květa Čulejová, Katarina Důbravcová (ARS FABRICA, s.r.o.)

-

1.cena - KATEGORIE STUDENTI (S)

Částka 30 000,-
Ondřej Zámečník, ostatní členové kolektivu:Ilona Mikovcová

[Hodnocení poroty]

-

2. – 3. místo bez určení pořadí - KATEGORIE STUDENTI (S)


Michal Stehlík, Ondřej Stehlík, Miroslava Šešulková

-

2. – 3. místo bez určení pořadí - KATEGORIE STUDENTI (S)


Martin Křivánek, ostatní členové kolektivu: Milan Čáp