Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení revitalizace ostrova Santos v centru města Sušice (dále jen „Ostrov Santos“).Ostrov Santos se nachází v blízkosti městského centra a sušického sídliště. Ze všech stran je území ohraničeno vodními toky: řekou Otavou a Mlýnským potokem, a svým charakterem se blíží lužnímu lesu. Městský lesopark o rozloze 38.750 m2 byl na ostrově založen před 1. světovou válkou a za první republiky se stal centrem společenského dění v Sušici. Po válce začal park kvůli chybějící údržbě chátrat, přesto je dodnes vyhledávaným místem. Území je součástí ekologicky významného lokálního biocentra Pod Kateřinkou. Pokrývá jej pestrá skladba listnatých i jehličnatých dřevin, mezi nimi i památná lípa srdčitá. Cílem projektového záměru Města Sušice a nadace PROMĚNY je vytvořit z řešeného území ojedinělé místo poskytující rozmanité možnosti rekreace. 


Vyhlašovatel

Nadace Proměny a Město Sušice

Předseda poroty

Ing. arch. Jaroslav Wertig

Řádní členové poroty - nezávislí

Členové poroty nezávislí:
Ing. arch. Miláčková Kateřina
Ing. Trevisan Jitka

Členové poroty závislí:
Ing. Marešová Věra (zástupce města Sušice),
Ing. Vaculová Kateřina (nadace PROMĚNY)
Karel Komárek

Náhradníci poroty závislí:
Mgr. Přerovská Jitka (nadace PROMĚNY),
Ing. Šímová Dagmar (zástupce města Sušice),

Náhradníci poroty nezávislí:
Ing. Šmídová Štěpánka

1


FLORART (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph. D. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, Pavel Cupák, Ing. arch. Petra Handlířová a Ing. Hana Skalková)

[Hodnocení poroty]

2


Atelier zahradní a krajinářské architektury (Ing. Zdeněk Sendler, spolupráce: Lucie Radilová, Radka Táborová, Václav Babka)

[Hodnocení poroty]

3


a05, atelier zahradní a krajinářské architektury (Ing. Pavlína Malíková, Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková, Petra Novotná, Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová

[Hodnocení poroty]