Předmět soutěže:  Vytvoření ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace a humanizace Tyršova a Horního náměstí v Divišově, sestaveného na základě vědomí a respektování podstatných souvislostí a tvůrčí invence.

 Výstava soutěžních návrhů bude probíhat od 18. 6. do 27. 6. 2010 ve foyer Základní školy Divišov vždy v pondělí až pátek od 16 do 18hod. a v sobotu a neděli od 9 do 18hod.


Vyhlašovatel

Městys Divišov

zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Zdeněk Eichler - starosta městyse Divišov

Sekretář soutěže

Lenka Šetková

vedoucí úřadu městyse Divišov, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov, tel./fax: 317 855 225, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Jindřich Synek

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Mgr. Petr Lunga
Dalibor Míka

Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty závislí:
Zdeněk Eichler

1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Marek Přikryl, Jitka Molnárová, Ing. arch. Markéta Aulíková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
Martin Heckel, Ing. arch. BcA. Eva Vopátková, Ing. arch. Jiří Soukup

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. arch. Štěpán Dokoupil, Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. David Šrom

[Hodnocení poroty]