Jednokolová studentská architektonická ideová soutěž.


Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu vybraných lokalit, veřejného prostoru včetně architektonického řešení staveb v daném místě, doplnění mobiliářem apod.  Účastník soutěže měl možnost zvolit si jednu či více lokalit - lokality č. 1, 2, 5, 7, 8 ze soutěžních podkladů.

 

Každá z lokalit byla posuzována samostatně:


Lokalita 1 – Náměstí Republiky

1. místo: Linda Boušková, Filip Musálek

2. místo: Daniela Vaníčková

3. místo: Jan Matoušek

 

Lokalita 2 – Dvory

1. místo: Jakub Hoffmann a Alexandra Jamnická

2. místo: Eva Faberová, spolupracovníci: Le Song a Radomír Paulus

3. místo: Bc. David Grulich

 

Lokalita 5 – Ulice Jaselská

1. místo: neuděleno

2. místo: neuděleno

3. místo: Adam Ambrus a Ingrid Spáčilová

 

Lokalita 7 – Práchovna

1. místo: Tomáš Babor

2. místo: Bc. Kamil Mašek, spoluautor: Bc. Radek Honc

3. místo: Tereza Komárková a Vojtěch Malina

3. místo: David Zalabák, Kateřina Průchová 


Lokalita 8 - Dům dětí a mládeže

Porota se rozhodla neudělit ceny, protože návrhy nesplnily očekávání, řešení jsou nedostatečná pro další rozvoj a využití této lokality.

Vyhlašovatel

Město Kolín

Adresa Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. et Bc. Vít Rakušan
Tel.: +420 321 748 210
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Pavlína Chládková

Adresa: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Tel.: +420 321 748 340
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. et Bc Vít Rakušan - starosta města Kolína

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí