Předmětem soutěže byla stavba nového sídla pro potřeby Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v brněnských Černých polích. Nové sídlo mělo splňovat vysoké nároky na efektivitu práce, podporu inovativnosti a příjemné pracovní prostředí.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Mučednická 1125/31, 616 00 Brno

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Karin Grohmannová

MOBA studio / CCEA MOBA
cceamoba.cz
[email protected]

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Vladimír Petera, náměstek sekce NCKB, NÚKIB
Věra Vojáčková, náměstkyně sekce provozně právní, NÚKIB
Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Václav Borovička, ředitel odboru kybernetických bezpečnostních politik, NÚKIB
Pavel Vintr, vedoucí oddělení rozvoje a investic, NÚKIB
Olga Strublová, referentka pro územní rozvoj Brno-sever

Náhradníci poroty - nezávislí

Janica Šipulová, consequence forma

Přizvaní odborníci:
Daniel Peder Bagge – cyber security
Pavel Dvořák – provozně-ekonomický odbor
Zuzana Vyoralová – energy efficiency
Vladimír Pokorný – fyzická bezpečnost

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

1

Částka 1 500 000,-
Ondřej Stehlík (CZ) / AllesWirdGut Architektur (AT)
Ing. arch. Ondřej Stehlík
Michal Stehlík, Andreas Marth, Christian Waldner, Friedrich Passler, Herwig Spiegl, Ladislav Farkas, Alessandro Capetti

[Hodnocení poroty]

2

Částka 1 000 000,-
M2AU (CZ) / JIKA-CZ (CZ)
Ing. arch. Daniel Struhařík
Norbert Obršál, Linda Boušková, Jiří Slánský, Václav Mihola, Petra Mlýnková, Natálie Ivkovičová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 500 000,-
DKLN (CZ)
Ladislav Nagy, Martin Tribus, Barbora Kuchárová, Peter Čurlej, Róbert Sekula, Zuzana Vranová, János Kállay

[Hodnocení poroty]