Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení železniční zastávky Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta“, které by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých zastávek, které budou na dotčené trati zřízeny.

Otevřená projektová dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž. 
Vyhlašovatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

prostřednictvím zástupce:
Správa železniční dopravní cesty - Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

Kontaktní osoba Zadavatele:
Ing. Pavel Paidar
Email: [email protected]

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Veselý

Tel.: + 420 273 136 970
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

ING. PAVEL PAIDAR
ING. ARCH. EVA SMUTNÁ
MAREK KOPEĆ, MGA.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. David Mateásko
HELGE LUNDER
SANDOR FINTA, MSC. ARCH.
ING. ARCH. JAKUB FIŠER

Náhradníci poroty - závislí

ING. ARCH. BOHUMIL BERÁNEK
ING. LUDĚK MINÁŘ
ING. DAVID OLŠA
ING. PETR PAVELKA

Náhradníci poroty - nezávislí

Zadavatel předpokládá, že k posouzení soutěžních návrhů přizve experta zaměřeného na ekonomiku staveb.
Porota je oprávněna v průběhu svého jednání přizvat i další odborné znalce, vždy však se souhlasem Zadavatele.

1

Částka 1 000 000,-
Ing. arch. Dalibor Hlaváček
Ing. arch. Zuzana Kučerová

2

Částka 700 000,-
ra15, a.s.
Ing. arch. Radek Lampa, Ing. arch. Pavel Fajfr
Ing. arch. Jiří Ptáček

3

Částka 600 000,-
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Adam Halíř
Ing. Ondřej Hofmeister

-

4. cena

Částka 300 000,-
monom works s.r.o.
Ing. arch. Igor Hobza
Ing. arch. Michal Bernart

-

5. cena

Částka 300 000,-
ABTSMOLEN, spol. s r.o.
Ing. arch. Štěpán Abt, Ing. arch. Juraj Smoleň, Ing. arch. Jakub Jarošek
Bc. Natália Kostelníková, Ing. Vitězslav Rejšek