Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu objektu na Vítězném náměstí na v současné době nevyužitých parcelách č. 1104/1, 1104/2, 1104/3 k.ú. Bubeneč, který je osově souměrný s objektem Generálního štábu AČR a doplňuje severovýchodní polovinu kvadrantu Vítězného náměstí mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská. Navrhovaný objekt je nutno koncepčně pojmout jako přirozené doplnění stávajícího stavu a zástavby Vítězného náměstí a současně dodržet regulativy dané platným územním plánem.

Účastníci:

Architektonický Atelier Radana Hubičky s.r.o., Wenzigova 17, 120 00 Praha 2

Cigler Marani Architects a.s., Nám. 14. října 17, 150 00 Praha 5

CMC architects a.s., Jankovcova 53, 170 88 Praha 7

Šafer Hájek Architekti s.r.o., Pod Radnicí 2a, 150 00 Praha 5

Zdeněk Fránek Architect & Associates s.r.o., Kamenná 13, 639 00 Brno

 

Výstava k soutěži bude probíhat od 19. 7. do 2. 8. 2010 v budově PPF GATE Evropská 2690/17, Praha 6, v salónku restaurace Charmant.


Vyhlašovatel

Vítězné náměstí a.s.

zmocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Tomáš Krones – předseda představenstva, Ing. Jan Ascherl – místopředseda představenstva

Sekretář soutěže

Ing. Jan Chromeček - Vítězné náměstí a.s.

Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 – Dejvice, tel.: 420 724 321 343, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Ing. Tomáš Krones
MČ Praha 6 - Mgr. Tomáš Chalupa

Řádní členové poroty nezávislí:
Ing.arch. Petr Bílek
Ing. Luděk Erban

Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty závislí:
Ing. Jindřich Archalous

1


Architektonický Atelier Radana Hubičky s.r.o., Wenzigova 17, 120 00 Praha 2

[Hodnocení poroty]

2


Cigler Marani Architects a.s., Nám. 14. října 17, 150 00 Praha 5

[Hodnocení poroty]

3


CMC architects a.s., Jankovcova 53, 170 88 Praha 7.

[Hodnocení poroty]