Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii STING v Brně Jundrově. Nový objekt je chápán jako dostavba areálu školy, součástí řešení bude i propojení a vazby na stávající objekt. Základním konstrukčním nástrojem musely být prostorové moduly. Je to soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých škol architektonických oborů a jejich absolventy.


Více informací: http://www.koma-modular-construction.cz/koma/public/cs/o-nas/aktivity/architektonicka-soutez

Ceny vítězům budou předány na mezinárodním stavebním veletrhu Coneco 2011, v rámci konference o modulární architektuře a výstavbě dne 30.3.2011, více: http://www.modularch.sk/


Vyhlašovatel

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.,

Říčanská 1180, 763 12 Vizovice, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Martin Hart

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Tomáš Brix

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Tomáš Cendelín
Ing. Martin Hart
Ing. David Král, PhD.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Miroslav Holubec
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Doc.Ing.arch. Iva Poslušná, PhD.

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 30 000,-
Ing. arch. Ondřej Mundl

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
Bc. Marek Šnyrch, Bc. Hana Typltová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Ing. arch. Andrea Kubná, Ing. arch. Ondřej Lipenský, Ing. arch. Michal Volf

[Hodnocení poroty]