Předmětem soutěže byl návrh krajinářských a stavebních úprav veřejných prostranství v oblasti návrší poutního kostela Panny Marie na Chlumku v Luži.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Vyhlašovatel

Město Luže

Náměstí Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže
Za zadavatele jedná: Bc. Veronika Pešinová, MBA, starostka obce
Tel: +420 603 507 758
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Bc. Lada Vodičková

Náměstí Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže
Tel: 469 633 984, 736 481 208
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Veronika Pešinová, MBA – starostka města Luže
Ing. arch. Tomáš Soukup – zastupitel města Luže
MgA. Petr Budil - architekt města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Michal Zlesák – zastupitel města Luže
Ing. Darina Holomková – členka školské rady ZŠ Luže

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Mgr. Ludmila Nováková – vedoucí úseku památkové péče Chrudim
Mgr. Lenka Psotová – členka školské rady ZŠ Luže
RNDr. Vladimír Lemberk – člen výboru pro životní prostředí
Bc. Jiří Häuszler - vedoucí stavebního oddělení OSM (Biskupství královéhradecké)

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 200 000,-
IXA, v. o. s.
Ing. arch. Benedikt Markel
doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Klára Hradečná, Filip Chládek, Ing. arch. Jakub Kochman, Ing. arch. Julie Kopecká, Bc. Eliška Martínková, Ing. arch. Martina Požárová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 170 000,-
Ing. arch. Ivan Vavřík
Ing. arch. Anita Prokešová, Ing. arch. Richard Ott, Ing. Lenka Feifrlíková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 120 000,-
SYMBIO STUDIO
Ing. Pavla Drbalová, Ing. Marie Gelová
Sandra Chlebovská , Matouš Lipus
Spolupráce: , Jakub Nakládal, Anna Sedlmajerová, Pavlína Víchová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
BY architects, spol. s r.o.
MgA. Markéta Zdebská

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Petr Velička, Ing. Markéta Veličková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. Vladimír Sitta, Ing. Tereza Havránková
Ing. arch. Pavol Moravčík

[Hodnocení poroty]