Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-krajinářského návrhu nečínské krajiny, který bude zahrnovat analýzu krajiny, vyjádření základního přístupu autora ke krajině i k životu lidí v ní (koncept) a architektonické řešení vybraných míst.

 

Vyzvaní účastníci:

1. Atelier zahradní a krajinářské architektury

    Ing. Zdenek Sendler

    Ing. Václav Babka

2. Löw & spol, s.r.o.

    Doc. Ing. arch. Jiří Löw

    Ing. Eliška Zimová

3. Under-construction architects

    MgA. Viktor Vlach

    Ing. arch. Vladimír Vašut

4. Ing. Eva Wagnerová

 


Vyhlašovatel

Občanské sdružení za životní prostředí regionu Hříměždice, Nečín, Obory,

Porota

Řádní členové poroty

Akad. Arch. David Vávra / architekt
Ing. Arch. Jaroslav Wertig / architekt
Ing. Petr Velička / krajinářský architekt
Ing. Jakub Chvojka / krajinářský architekt
Eva Zirhutová / zástupce vyhlašovatele
Ing. Josef Kaiser / místostarosta obce
Ing. Josef Evan / ředitel školyNáhradníci poroty

Ing. Arch. Radek Dragoun
RNDr. Luděk Zirhut / zástupce ředitele školy

Řádní členové poroty - nezávislí

1

Částka 70 000,-
Ing. Eva Wagnerová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 45 000,-
Under-construction architects (MgA. Viktor Vlach, Ing. arch. Vladimír Vašut)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 250 000,-
Löw & spol, s.r.o. (Doc. Ing. arch. Jiří Löw, Ing. Eliška Zimová)

[Hodnocení poroty]