Předmět soutěžní přehlídky: Stavby postavené na území České republiky v průběhu posledních 3 let.


Vyhlašovatel

Wienerberger

cihlářský průmysl, a.s., zastoupen Ing. Romanem Bustou, ředitelem prodeje a marketingu

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Veleba

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Kozel
Ing. arch. Alexandr Kroha
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Tomáš Chromý
Doc. Ing. František Kulhánek
-

STAVBA POROTHERM 2010

Částka 100 000,-
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. a Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. (Architektonická kancelář AACservis s.r.o.) - Dolní Břežany centrum

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství JAGA Media

Částka 30 000,-
Ing. arch. Pavel Míček - Rodinný dům ve Zlíně - Lázích

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger

Částka 10 000,-
Ing. arch. Pavel Míček - Bytový dům Zlín - Partyzánská

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger

Částka 10 000,-
Ing. arch. Jan Mareš - Rodinný dům Velká Dobrá

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger

Částka 10 000,-
Ing. arch. Alice Michálková a Ing. arch. Pavel Pospíšil (STUDIO PRAK s.r.o.) - Centrum sportu a zdraví Olomouc

[Hodnocení poroty]