Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného
architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle níže uvedené
specifikace pro novostavbu depozitární budovy Národní galerie v Praze v Jinonicích. Zadavatel předpokládal ve výsledku vybudování reprezentativního depozitárního areálu, který má symbolizovat účel, postavení a prestiž Národní galerie v Praze jako nejvýznamnější sbírkotvorné instituce.

Soutěžní dialog na výběr architekta – zpracovatele projektové dokumentace.


Vyhlašovatel

Národní galerie v Praze

Sekretář soutěže

Irena Vostatková

tel.: +420 702 291 160
e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Filip Dittrich, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Ing. Dušan Perlík, Národní galerie v Praze

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Mgr. Eva Balaštíková, Národní galerie v Praze

Náhradníci poroty - nezávislí

1


JIKA-CZ s.r.o.

2


VPÚ DECO PRAHA a.s.

3


AED project, a.s. a CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.