Předmětem soutěže byl návrh nové návsi obce Bašť, kde bude centrální budovu tvořit novostavba svazkové základní školy, včetně úpravy veřejného prostranství. V další nové zástavbě pro obec vzniknou v parteru prostory pro obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty.

Cílem soutěže bylo pro obec Bašť najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti. Odhadované stavební náklady na realizaci byly 200 mil Kč bez DPH na svazkovou školu a 150 mil Kč bez DPH na novou zástavbu pro obec a náves. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/bas


Vyhlašovatel

Svazek obcí Pod Beckovem

Mělnická 43
250 65 Líbeznice
svazekpodbeckovem.cz
a
Obec Bašť
Obecní 126
250 85 Bašť
obecbast.cz

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Hájek

Řádní členové poroty - závislí

Martin Kupka, starosta obce Líbeznice
Vítězslav Kaliba, starosta obce Bašť
Martin Skalický, zástupce ředitele základní školy Líbeznice

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Hájek
Ing. akad. arch. Emil Přikryl
Eva Šarochová, architektka, Ateliér Projektor, atelierprojektor.cz
Tomáš Matuška, vedoucí výzkumného oddělení UCEEB

Náhradníci poroty - závislí

Pavla Příšovská, předsedkyně Svazku obcí Pod Beckovem
Martin Čacký, starosta obce Měšice

Náhradníci poroty - nezávislí

Norbert Obršál, architekt, m2au, m2au.cz

Přizvaní odborníci:
Dita Pořádková - vedoucí Stavebního úřadu Líbezníce
Ludmila Červínová – veřejné zakázky Líbezníce
Aleš Řada – technický dozor investora.

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

1

Částka 800 000,-
BARAAK arch, Banality Studio a Dvořák & partneři
Ing. arch. Barbora Kopečná, Ing. arch. Miroslav Dvořák
Kateřina Hroncová, Tereza Hůrská, Marko Čambor, Karolína Myšková, Tomáš Binder, Petr Liška, Hans Hohl, Pavel Kocourek, Zbyněk Šrůtek, Jan Tománek, Jiří Samec, Martin Pulec, Pavel Jakubů, Filip Zelenka

[Hodnocení poroty]

2

Částka 600 000,-
Luděk Šimoník, Kryštof Foltýn, Jiří Topinka

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
SOA architekti
Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Štěpán Tomš
Ondřej Laciga, Štefan Šulek, Kateřina Luftová, Irena Vojtová, Dalibor Dvořák, Leanid Pylila, Květoslav Syrový

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 100 000,-
caraa.cz
Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Štěpán Kubíček
Viktorie Dostálová

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 100 000,-
Ing. akad. arch. Karel Filsak, Ing. arch. Přemysl Jurák

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 100 000,-
Jan Skoček, Alžběta Kvasničková
MgA. Petr Bureš

[Hodnocení poroty]