Předmětem soutěže bylo řešení umístění pobočky Knihovny města Olomouce do objektu původní
sídlištní kotelny na sídlišti, v křižovatce ulic Trnkova, Zikova a Rožňavská. Součástí řešení měl být
jak návrh provozního a dispozičního uspořádání, tak návrh zapojení knihovny do života sídliště.
Knihovna zde není vnímána jen jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní centrem. Tedy místo
setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí,
setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček a besed s regionálními osobnostmi.
Zvolený návrh má být následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.



Vyhlašovatel

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor
Tel.: 585 513 261
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Jan Horký

Sekretář soutěže

Mgr. Jakub Kučera

Magistrát města Olomouce, Odbor investic, Oddělení veřejných zakázek,
Palackého 14, Kancelář: 4/452, Olomouc
Tel.: 588 488 724
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Řádní členové poroty - závislí

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., náměstek primátora
Ing. arch. Michal Giacintov, zastupitel, místopředseda poroty

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Jitka Molnárová
Ing. arch. Vítězslav Nový

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Pavel Grasse, zastupitel
Ing. arch. Jana Křenková

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 110 000,-
kcarch s.r.o.
Ing. arch. Václav Kolínský, Ing. arch. Ondřej Šperl, Ing. arch. Václav Čermák

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Refuel s.r.o.
Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Zbyněk Ryška

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Ing. arch. Daniel Struhařík
Ing. arch. Miroslav Malý , MgA. Miroslav Chmel , Ing. arch. Zdeněk Chmel ,
Spolupracující osoba: , Ing. Jan Ambrož ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
The Büro, s.r.o.
Ing. Ing. arch. Jan Vrbka
Ing. arch. Ivo Stejskal , Ing. arch. Jan Rolinc , Ing. arch. Iva Mrázková , Ing. arch. Kristýna Blažíčková ,
Spolupracující osoba: , Bc. David Erik Bernátek ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. arch. Jaroslav Malina
Ing. arch. Antonín Pokorný , Ing. arch. Cyril Nešleha , Ing. Marcela Koukolová , , ,

[Hodnocení poroty]