Předmětem soutěže bylo zpracování ideového návrhu nové pražské rozhledny.  Součástí zadání bylo vytipování vhodné lokality pro její umístění a začlenění této specifické stavby do panoramatu rozvíjející se metropole. Maximální výška rozhledny je 60 m. Soutěž pro VŠ studenty oborů architektura a pozemní stavby.

 


Předseda poroty

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Řádní členové poroty - závislí

Ing. akad. arch. Václav Králíček
PhDr. Alena Řezníčková – MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 50 000,-
Dionýz Hutár, Vojtěch Ružbatský (FA ČVUT Praha)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 25 000,-
Tylšová Judita, Fischer Miloš (FA ČVUT Praha)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
David Grulich (FSv ČVUT Praha)

[Hodnocení poroty]