Předmětem soutěže bylo zhotovení architektonického návrhu nové školy pro obec Psáry a Dolní Jirčany, která bude umístěna v lokalitě Cihlářská, k.ú. Dolní Jirčany.


Vyhlašovatel

Obec Psáry

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.

U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1, tel.: 222222521, 603810083, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Oldřich Hájek

Řádní členové poroty - závislí

Milan Vácha - starosta obce Psáry
Ing. Antonín Rak - zastupitel obce Psáry

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Lucie Kubalašová - zastupitelka obce Psáry

Náhradníci poroty - nezávislí

1


RAP partners s.r.o. architekti – autorský tým: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Mojmír Ranný, Ing. arch. Štefan Šulek, Ing.arch. Ondřej Laciga, Bc. Filip Rašek a Ing. arch. Pavel Směták

[Hodnocení poroty]

2


MEPRO s.r.o. – autorský tým: Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Martin Březina, Ing.arch. Václav Matějka a Ing. arch. Eva Šarochová

[Hodnocení poroty]

2


Znamení Čtyř - Architekti s.r.o. – autorský tým:Ing. arch. Juraj Matula, Ing. arch. Richard Sidej a Ing. arch. Martin Tycar, spolupracující osoby: Ing. arch. Slavo Novotný, Mykhaylo Slyusar

[Hodnocení poroty]