Předmětem soutěže byl návrh architektonicko-krajinářského řešení nové SMUTEČNÍ SÍně V LITVÍNOVĚ včetně řešení širších vztahů.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 Vyhlašovatel

Město Litvínov

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová
Tel/fax: +420 476 767 600 / + 420 476 767 601
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Lucie Krupková

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Tel: +420 476 767 690
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Kamila Bláhová - starostka města
Mgr. Milan Šťovíček - místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jaroslava Jonová – Technické služby Litvínov s.r.o.
Ing. Pavel Andrt – vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, MěÚ Litvínov

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Rozpočtář: Petr Sadovský
Krajinářský architekt: Ing. Marie Gelová

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Marián Gombarček, Dipl.-Ing. Dominika Čerepkaiová, Ing. arch. Pavol Dobšinský, Ing. arch. Pavlína Voštinárová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 144 000,-
MgA. Jan Světlík
Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl, Ing. arch. Zuzana Šikulová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 72 000,-
ARCHISLUŽBA.CZ
Ing. arch. Lukáš Pecka Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 60 000,-
Ing. Jan Pustějovský
Bc. Erik Ebringer, Bc. Žaneta Krutinová

[Hodnocení poroty]