Předmětem soutěže bylo zpracovaání architektonickýého návrhu novostavby základní školy v Praze 12-Komořanech, která bude sloužit 840 žákům prvního a druhého stupně. Kromě 27 kmenových tříd a dalších odborných učeben záměr počítá se dvěma tělocvičnami, školní jídelnou a kuchyní, družinou a dalšími nezbytnými provozy. Předmět soutěže bylo možné realizovat na pozemcích parc. č. 3856/25, 3856/24, 3856/23, 3835/13, vše v k. ú. Modřany, přiléhajících k ulici Do Koutů, Praha 12.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Městská část Praha 12

Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418
375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jan Adamec, starosta
Mgr. Petr Prchal, MPA, radní
Ing. Jiří Fremr, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Vojtěch Kos, MBA, 1. místostarosta
Jiří Brůžek, radní
Petr Šula, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci a experti:
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., místopředseda akreditační komise dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT, předseda školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku;
Mgr. Jiří Soukup, ředitel ZŠ Na Beránku;
Mgr. Miroslav Hřebecký, EDUIN;
Vojtěch Hrčka, invest. technik MČ Praha 12;
Ing. Michal Čejka, energetická a provozní hospodárnost.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 700 000,-
XTOPIX architekti s.r.o.
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch. Barbora Buryšková, Ing. arch. Martin Málek, Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. arch. Lucie Lorencová
Spolupráce: Bc. Ondřej Fiedler, Bc. Lada Chromelová, Ing. arch. Michal Rešetár – architektura; Ing. Martin Černý – pozemní stavitelství; Ing. Martina Forejtová, MSc. Vladimír Novák / Land 05, s. r. o. - zahradní archi-tektura; Ing. Jiří Vítek, Bc. David Schenk / JV PROJEKT VH, s. r. o. – vodohospodářství a modrozelená in-frastruktura; Ing. Martin Rus / AED project, a. s. – pozemní stavitelství – HIP; MgA. Jan Drška – vizualizace

[Hodnocení poroty]

2

Částka 500 000,-
SOA architekti s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Píhrt
Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga
Spolupráce: Ing. arch. Kateřina Luftová, Ing. arch. Dalibor Dvořák, Ing. arch. Sarah Sommerová, Ing. arch. Petra Lálová, Bc. Matěj Střecha, Bc. Arina Ushaková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, S. R. O.
Ing. arch. Ondřej Chybík
Ing. arch. Michal Krištof
Spolupráce: Jiří Vala, Natália Korpášová, Michal Klimeš, Jan Šefl, Lukáš Kvasnica, Lukáš Krbec – specialista na dřevostavby, Šárka Svobodová – dopravní inženýr, Michal Černý – edukační specialista, Jaroslav Miklós – požární specialista, Petr Chmel – energetická koncepce

[Hodnocení poroty]