Předmětem soutěže o návrh bylo definování prostorového a funkčního řešení nového centra města Jesenice a zpracování komplexního urbanistického návrhu významného městského prostoru včetně nového náměstí, formovaného mj. objemovým řešením staveb tento prostor vytvářejících. Nové centrum bylo navrženo podél dvou ulic Říčanská a Budějovická na ploše cca 4 ha. Mělo by sloužit pro přibližně 15 000 místních obyvatel a 10 000 obyvatel ze spádového území. V novém centru mohla vzniknout výšková dominanta – nová radnice, případně další objekty s vhodnými funkcemi oživujícími prostor města. Zásadní součástí řešení nového centra bylo umístění všech požadovaných funkcí do stávajících či nově navržených objemů budov a návrh komplexního dopravního řešení.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Jesenice

Budějovická 303, 252 42 Jesenice

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 71541667
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Pavel Smutný, starosta města Jesenice
Ing. arch. Iva Řehulková, 1. místostarostka města Jesenice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Tomáš Chramosil, zastupitel města Jesenice

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci a experti:
Krajinářská architektura, modrozelená infrastruktura: Ing. Štěpán Špoula
Doprava: Ing. Radim Loukota

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 320 000,-
ateliér tečka, s.r.o.
Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka
Bc. Anna Kozáková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Consequence forma, s.r.o.
Ing. arch. Martin Sládek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Jsme k světu, s.r.o.
Ing. arch. Jan Ret, Ing. arch. Jakub Mareš
Ing. arch. Anna Pflugová, Ing. arch. Eliška Johánková, Bc. Michaela Černá, Ing. arch. Matěj Smola , ,

[Hodnocení poroty]