Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko - architektonického návrhu na revitalizaci „Nového náměstí v České Třebové“ včetně návrhu dopravního řešení okolních ulic - místních komunikací (vymezení hranic území urbanisticko - architektonického řešení, vymezení hranic území dopravního řešení), jeho prostorového a funkčního uspořádání zahrnující úpravy veřejného prostranství, včetně názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb.

 

Jednokolová veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

 


 Vyhlašovatel

Město Česká Třebová

Jaroslav Zedník, starosta města
Adresa : Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon / Fax : 465 500 111, 465 531 159
E-mail : [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Karel Švercl

vedoucí odboru rozvoje města a investic
Městský úřad Česká Třebová
Adresa / Sídlo: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 605 246 688
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Jaroslav Zedník
Mgr. Josef Menšík

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Miloslav Cindr

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Lukáš Pavlík
Ing. arch. Tomáš Med
1

Částka 100 000,-
Josef Hlavatý, Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]

2

Částka 75 000,-
Vít Rýpar, Vladimír Sitta

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Jiří Vojtěšek, Anna Oprchalová, Tomáš Beneš

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 35 000,-
Jiří Ksandr, Vít Šimek, Veronika Veselá, Darina Bartková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Tomáš Babka, Petra Dvořáková

[Hodnocení poroty]