Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Horácké multifunkční arény s parametry pro Extraligu ledního hokeje, zázemím pro další sporty a kulturní a společenské akce na místě stávajícího Horáckého zimního stadionu. Předmětem řešení byly veškeré budovy a pozemky nacházející se v řešeném území, které vytvoří kvalitní funkční sportovně-kulturní areál v blízkosti centra krajského města.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž o návrh

Z důvodu odstoupení předsedy poroty prof. Ing. arch. Petra Hrůši k 25. 7. 2019 byl dne 12. 9. 2019 předsedou poroty zvolen doc. Ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D.


 

 Vyhlašovatel

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1
www.jihlava.cz

Sekretář soutěže

Ing. Bohumír Mottl

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Tel: +420 565 592 016, +420 605 206 158
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. David Beke (místopředseda poroty), radní města Jihlavy
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky města Jihlavy pro úsek územního plánu města a
životního prostředí

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jan Hyliš, radní Kraje Vysočina pro oblast dopravu a silniční hospodářství
Ing. arch. Martin Laštovička, zastupitel města Jihlavy uvolněný pro oblast městské
památkové rezervace
Ing. arch. Aleš Stuchlík, útvar městského architekta, Magistrát města Jihlavy
Lenka Tomášová, B.Arch. M.ADU, architektka
MgA. Karolína Koubová, primátorka města Jihlavy
Mgr. Petr Ryška, zastupitel města Jihlavy pověřený pro oblast sportu
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, předseda Okresní hospodářské komory Jihlava
Ing. Jiří Pokorný, zastupitel města Jihlavy
Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města, Magistrát města Jihlavy

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci a konzultanti soutěžních návrhů:
Porota k hodnocení návrhů přizve odborné znalce z oblastí provoz arény (sport a kultura), doprava, památková péče, požární bezpečnost, investiční náklady staveb.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 1 500 000,-
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Prof. Ing. Josef Chybík, CSc.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 1 100 000,-
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř

[Hodnocení poroty]

3

Částka 850 000,-
Ing. arch. Jakub Našinec, Ing. arch. Aleš Kubalík
Ing. arch. Josef Kocián , Ing. arch. Veronika Sávová

[Hodnocení poroty]