Předmětem soutěže byl návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská. V rámci řešeného území měla být koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. Konkrétní podoba mostu přes Svitavu byla rovněž podmíněná navrženými protipovodňovými opatřeními. Navržené koncepční řešení veřejných prostranství nábřeží včetně protipovodňových opatření má být podkladem pro připravovaný projekt protipovodňových opatření, který není v současnosti ještě zpracován. V rozsahu navazujících území bylo předmětem návrhu ideové řešení veřejných prostranství včetnězpůsobu napojení Prodloužení Dačického ulice do ulice Svitavské nábřeží, a to v kontextu návrhu řešení mostu a přilehlých ploch.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonicko-konstrukční soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předseda poroty

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., předseda poroty

Řádní členové poroty - závislí

Ing. David Grund, místopředseda poroty, člen rady Statutárního města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen rady Statutárního města Brna
Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky Statutárního města Brna
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Lukáš Ehl
Ing. arch. Pavel Jura
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., předseda poroty
Ing. Petr Brosch

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Petr Hladík, náměstek primátorky Statutárního města Brna
JUDr. Jiří Oliva, náměstek primátorky Statutárního města Brna
Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí OÚPR MMB
Mgr. Martin Maleček, zástupce městské části Brno-sever
Mgr. Aleš Mrázek, zástupce městské části Brno-Židenice

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Doprava - Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Protipovodňová opatření - Ing. Ladislav Dvořák, Ph.D.
Povodí Moravy - Ing. David Veselý
Ekonomie výstavby - doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 800 000,-
William Matthews Associates Limited
Ing. arch. Petr Šuma
William Matthews, David Walker, Julia Karasinska, Edmund Metters, John Adamek
Ing. Štěpánka Endrle
Spolupráce: Buro Happold GmbH, Ing. Ondřej Zenkl

2

Částka 600 000,-
P.P. Architects - PRIS
Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. Marek Holán
Ing. Martin Řehulka, Ing. arch. Ada Lečbychová, Ing. arch. Bohdana Nytrová, Ing. arch. Bořek Knytl
Spolupráce: Kseniia Zharova, Pavla Nováková, Olga Kukuts, Radoslav Pučálka, Dalibor Diviš, Radek Maděrič

3

Částka 400 000,-
re:architekti studio s.r.o., Bridge Structures s.r.o.
MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid, Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej
Ing. Jan Mourek
Ing. Pavla Drbalová, Ing. Marie Gelová
Spolupráce: Ing. arch. MgA. Alžběta Widholmová, Ing. arch. Jan Čech, Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Bc. Martin Kunc, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Sandra Chlebovská, Ing. arch. Oto Melter, Ing. Petr Kněž

-

Odměna

Částka 100 000,-
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

-

Odměna

Částka 100 000,-
JAKUB KLASKA LTD.

-

Odměna

Částka 100 000,-
Refuel s.r.o.