Předmět soutěže: Předmětem soutěžní přehlídky jsou stavby realizované na území České republiky, dokončené v průběhu roku 2007 nebo 2008 a dosud nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěžní přehlídky.


Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Porota

Ing. Pavel Rakouš
Ing. Martina Hovořáková
Ing. arch. Ladislav Kuba
Doc. Ing. arch. Tomáš Brix
Ing. arch. Jan Aulík
Ing. arch. Martin Rössler
Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Martin Matiska

-

1. kategorie – novostavba rodinného domu - 1.cena

Částka 50 000,-
Vila v Nespekách - Ladislav Lábus, Marek Nábělek

[Hodnocení poroty]

-

1. kategorie – novostavba rodinného domu - 2.cena

Částka 20 000,-
RD Zlín - Prštné - Pavel Chládek

[Hodnocení poroty]

-

1. kategorie – novostavba rodinného domu - 3.cena

Částka 10 000,-
RD v Lelekovicích - Svatopluk Sládeček, Daniela Babíčková, Pavel Velecký, New Work

[Hodnocení poroty]

-

1. kategorie – novostavba rodinného domu - 3. cena

Částka 10 000,-
RD Polívkova - Michal Schwarz

[Hodnocení poroty]

-

2. kategorie – novostavba bytového domu - 1. cena

Částka 40 000,-
Terasový dům v Košířích - Pavel Hnilička, Veronika Hamšíková, Petra Bláhová-Kandusová, Jan Dluhoš

[Hodnocení poroty]

-

2. kategorie – novostavba bytového domu - 2. cena


neudělena

-

2. kategorie – novostavba bytového domu - 3. cena


neudělena

-

3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 1. cena


neudělena

-

3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 2. cena

Částka 30 000,-
Rekonstrukce historického objektu Míšeňská 4 - Hana Seho, Petr Hlaváček, R.U.A.

[Hodnocení poroty]

-

3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 3. cena


neudelena

-

3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - Odměna

Částka 10 000,-
Slaměný dům ve stodole - Oliver Kálnássy, Lukáš Gavlovský

[Hodnocení poroty]

-

4. kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) - 1. cena


neudelena

-

4. kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) - 2. cena


neudelena

-

4. kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) - 3. cena


neudelena

-

4. kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) - Odměna

Částka 30 000,-
Domov sociální péče Hagibor - Jan Línek, Josef Kolář, stavební řešení - DELTAPLAN s.r.o.

[Hodnocení poroty]