Účelem a posláním soutěžní přehlídky je podpora a propagace kvalitních realizovaných staveb pro bydlení vybraných na základě odborného posouzení soutěžní porotou.

Předmětem soutěžní přehlídky jsou stavby realizované na území České republiky, dokončené v průběhu roku 2006 nebo 2007 a dosud nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěžní přehlídky.

Soutěžní přehlídka je vyhlašována ve čtyřech kategoriích:

1. novostavba rodinného domu
2. novostavba bytového domu
3. rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel trvalého bydlení
4. výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení)


Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů

Porota

- Ing. Pavel Rakouš (poradce ministra, MMR)
- Ing. arch. Daniela Grabmüllerová (ředitelka odboru bytové politiky, MMR)
- Ing. arch. Martina Hovořáková (poradkyně ministra, MMR)
- Ing. arch. Radek Kolařík (autorizovaný architekt)
- Ing. arch. Milan Nytra (autorizovaný architekt)
- Ing. arch. Petr Stolín (autorizovaný architekt)
- Ing. arch. Tamás Nagy (autorizovaný architekt, Maďarská komora architektů)

Náhradníci poroty
- Ing. arch. Josef Patrný (autorizovaný architekt)
- Ing. arch. Zdeněk Trefil (autorizovaný architekt)
- Ing. arch. Petr Kalivoda (ředitel odboru územních vazeb, MMR)

-

1.kategorie - novostavba rodinného domu - 1.cena

Částka 35 000,-
rodinný dům Svitavy - Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský̈

[Hodnocení poroty]

-

1.kategorie - novostavba rodinného domu - 2.cena

Částka 20 000,-
dům EggO, Praha 3 - Ing. arch. Jaroslav Wertig, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Boris Redčenkov

[Hodnocení poroty]

-

1.kategorie - novostavba rodinného domu - 3.cena

Částka 15 000,-
rodinný dům Šnek - Ateliér Lennox architekti

[Hodnocení poroty]

-

2.kategorie - novostavba bytového domu - 1.cena

Částka 35 000,-
Viladům Viladoule, Praha 5 - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Petra Čížková, Ing. arch. Olga Rosová

[Hodnocení poroty]

-

2.kategorie - novostavba bytového domu - 2.cena

Částka 20 000,-
obytný soubor na Krutci, Praha 6 - Kuba, Pilař architekti

[Hodnocení poroty]

-

2.kategorie - novostavba bytového domu - 3.cena

Částka 15 000,-
bytový dům Zderadova, Brno - Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Michal Palaščák

[Hodnocení poroty]

-

3.kategorie - rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 1.cena

Částka 35 000,-
rodinný dům Břeclav - Ing. arch. Zdeňka Vydrová

[Hodnocení poroty]

-

3.kategorie - rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 2.cena

Částka 20 000,-
rezidence Šatlava, Hradec Králové - Ing. arch. Tomáš Vychodil

[Hodnocení poroty]