Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu Obecního areálu Brno – Ivanovice včetně víceúčelové budovy s kulturním sálem a dalšími funkcemi. Návrh kromě prostorového, provozního a funkčního uspořádání vlastního objektu měl zahrnovat také úpravy navazujícího veřejného prostoru s nově rekonstruovanou budovou úřadu městské části.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Brno, Městská část Brno - Ivanovice

Mácova 37/3, 621 00 Brno
Zplnomocněný zástupce zadavatele:Ing. Jana Bohuňovská, starostka Městské části Brno - Ivanovice
Tel: +420 541 226 695
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Eva Chaloupková

tajemnice ÚMČ Brno - Ivanovice
Mácova 37/3, 621 00 Brno
Tel: 541 226 695
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jana Bohuňovská, starostka MČ Brno-Ivanovice
Ing. Jiří Faltýnek, zastupitel MČ Brno-Ivanovice
Ing. Pavel Sedlák, místostarosta MČ Brno-Ivanovice

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Vojtěch Mencl
Ing. arch. Jan Foretník Ph.D.
Ing. arch. Jiří Gerö Ph.D.
Ing. BcA. Barbora Barathová, místopředsedkyně poroty, projektant a designér, Brno

Náhradníci poroty - závislí

Jaroslav Elzner, místostarosta MČ Brno-Ivanovice

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 180 000,-
P. P. Architects s.r.o.
ve spolupráci s Adou Hermanovou, Bořkem Knytlem a Pavlem Pekárem

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
Dipl.-Ing. Jonas Houba , MgA. Tereza Melková , Ing. arch. Richard Sukač

[Hodnocení poroty]