Cena Nadace Proměny 2016

Předmětem soutěže byl návrh kompletní revitalizace historického centra plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany – Jiráskova náměstí – a to včetně veřejnosti nově zpřístupňovaných areálů Klášterní zahrady a TJ Sokol Plzeň V. Místo by mělo nabídnout odpovídající kvalitu pro všechny generace a typy uživatelů.

Dvoufázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Nadace Proměny Karla Komárka

Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka
Tel.: 225 010 277
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Karla Kupilíková

Nadace Proměny Karla Komárka
Adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Tel.: 775 654 345
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Jaroslav Holler
Mgr. Jitka Přerovská
Ing. arch. Petr Domanický

Řádní členové poroty - nezávislí

Odborní znalci
Ing. Jan Hrubeš, rozpočtář
Ing. arch. Ivan Lejčar, nezávislý odborník na dopravu
M Arch Marek Sivák, komunitní koordinátor
Mgr. Petr Matoušek, sociolog spolupracující na projektu

2

Částka 125 000,-
Zábran Nová architekti

[Hodnocení poroty]

2

Částka 125 000,-
Ting s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 75 000,-
JV PROJEKT VH s.r.o.

[Hodnocení poroty]