Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení obnovy parku Jiráskovy sady v Litoměřicích. Jiráskovy sady jsou součástí centrální zóny města. Území parku je ze všech stran ohraničeno městskou zástavbou, a to převážně hodnotnými a významnými objekty veřejného vybavení (základní školy, gymnázium, plavecký bazén, evangelický kostel a další). Rozloha tohoto největšího parku ve městě je 53 330 m2. Park se vyvíjel postupně od poloviny 19. století, od té doby do současnosti prošel několika nekoncepčními úpravami. V současné době je park hojně využíván zejména dětmi a mládeží z institucí, jejichž budovy s parkem sousedí, dále rodiči s dětmi i seniory. Cílem projektového záměru Města Litoměřice a nadace PROMĚNY je vytvořit z řešeného území jedinečný soudobý městský park využitelný pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

 

Vernisáž proběhne v pondělí 21. 11. 2011 v 17hod., Gotický hrad, Tyršovo náměstí 68, Litoměřice. Výstava potrvá do 15. 12. 2011.


Vyhlašovatel

nadace PROMĚNY

Řádní členové poroty - závislí

Karel Komárek (předseda správní rady nadace PROMĚNY)
Ing. Kateřina Vaculová (členka správní rady nadace PROMĚNY)
Ing. Lenka Brožová (zástupce Města Litoměřice)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Jitka Přerovská (tajemnice správní rady nadace PROMĚNY)
Zdeňka Klenorová (zástupce Města Litoměřice)

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 100 000,-
Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, Brno (autorský tým- Zdenek Sendler, Lucie Radilová, Radka Táborová, Lýdia Šušlíková)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Praha (autorský tým - MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Kateřina Richtrová, Ing. arch. Lucie Kostková)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
ZAHRADA NAD METUJÍ s. r. o. (New Visit, s. r. o.), Nové Město nad Metují (autorský tým - Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Bc. Kateřina Cápová, Ondřej Černík, DiS., Ing. Jana Čiháčková, Ing. Jitka Jiránková, Ing. Vlastimil Koupal, Ing. Kateřina Ludvíková)

[Hodnocení poroty]