Předmětem soutěže bylo nalezení nejlepšího řešení na obnovu náměstí Jiřího z Lobkovic včetně souvisejících uličních prostorů dle Soutěžního zadání. Zadavatel očekával, že soutěžící budou prostor náměstí řešit jako komplexní architektonický návrh ve všech urbanistických, krajinářských, dopravních a technických souvislostech. Cílembylo navrhnout řešení základních funkčních a provozních vztahů tak, aby vzniklo kvalitní veřejné prostranství, které umožní jeho každodenní praktické užívání obyvateli ze širšího okolí.

Otevřená projektová jednofázová architektonicko-krajinářská soutěž. 


Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
ID datové schránky: eqkbt8g
Zástupce Zadavatele:
Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3
Telefon: 222116272 / E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Telefon: 732418591
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Martina Forejtová
Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, předseda Výboru pro územní rozvoj
MgA. Ondřej Elfmark, místopředseda Výboru pro územní rozvoj

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. arch. Zdeněk Fikar, vedoucí odboru OÚR
Ing. Jana Caldrová, vedoucí odboru OŽZP
Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka Základní škola a mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 330 000,-
Studio Perspektiv, s.r.o.
Ing. arch. Martin Stára
Ing. Jitka Tomsová Ph.D.
Spolupráce: , Ing. arch. Silvia Snopková , Ing. arch. Kateřina Hodková , Ing. arch. Tereza Houdková , Bc. Ján Martin Púčik , Ing. arch. Yana Stepankova ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 220 000,-
MCA atelier, s.r.o.
Ing. arch. Pavla Melková, prof. Ing. arch. Miroslav Cikán
Ing. arch. Kateřina Frejlachová , Ing. arch. Jiří Opl
Spolupráce: , Ing. arch. Radek Novotný ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 110 000,-
desk architekti, s.r.o.
Ing. arch. Jakub Děnge, Ing. arch. Martin Kačírek
Spolupráce: , Ing. arch. Jana Kopecká

[Hodnocení poroty]