Předmět soutěže: Zpracování architektonického ideového návrhu humanizace fasád bytových domů Dolní náměstí 23, 24, 25 a Mezi Trhy 4, 6, 8 v Opavě


Vyhlašovatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

zplnomocněná osoba: Ing. Zbyněk Stanjura

Porota

Ing.arch. Zdeněk BENDÍK, závislý člen
Ing.arch. Pavel MALIŠ, závislý člen
Ing.arch. Lucie LANGEROVÁ, nezávislý člen
Ing.arch. Milena VITOULOVÁ, nezávislý člen
Doc.Akad.arch. Mikuláš HULEC, nezávislý člen

Náhradníci
Ing.arch. Daniel ŠPIČKA, nezávislý člen
Ing.arch. Jaroslav CHVÁTAL, nezávislý člen

1

Částka 250 000,-
Ing. arch. Alexandr Verner, Ing. arch. Dorota Kluska, Akad. arch. Pavel Hřebecký (MS architektura a design s.r.o.)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Lucie Zillichová (Atelier 38 s.r.o.), spolupráce Ing. Michal Výtisk, Ondřej Mlčoch

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Eliška Macková, Ing. arch. Jiří Halfar, Ing. arch. Jiří Stejskalík

-

Odměna

Částka 50 000,-
Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Věra Šatochinová, Jan Pačka, Zuzana Kuldová