Předmět soutěže: Zpracování urbanisticko - architektonického ideového návrhu řešení prostoru vymezeného ulicemi Masařská, Lazebnická a Holubí v Opavě.

 


Vyhlašovatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

zplnomocněná osoba: Ing. Zbyněk Stanjura

Porota

Ing.arch. Zdeněk BENDÍK, závislý člen
Ing.arch. Pavel MALIŠ, závislý člen
Ing.arch. Lucie LANGEROVÁ, nezávislý člen
Ing.arch. Milena VITOULOVÁ, nezávislý člen
Doc.Akad.arch. Mikuláš HULEC, nezávislý člen

Náhradníci
Ing.arch. Daniel ŠPIČKA, nezávislý člen
Ing.arch. Jaroslav CHVÁTAL, nezávislý člen

1


Ing. arch. Jaromír Syrovátko, Ing. arch. Bedřich Kostorek, Ing. arch. Dušan Řezáč, Ing. arch. Ondřej Syrovátko

[Hodnocení poroty]

2


Prof. Ing. arch. Jan Bočan, Ing. arch. Jakub Koňata, spolupráce Přemek Jurák, Tomáš Oth

[Hodnocení poroty]

3


Michal Krištof, Matěj Štrba, spolupráce Ing. arch. Hana Liškutínová

[Hodnocení poroty]