Předmět soutěže:  Zpracování architektonického ideového návrhu humanizace fasád a objemového řešení bytových domů s orientačním číslem 31, 33, 34 a 35 na Horním náměstí v Opavě.


Vyhlašovatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

zplnomocněná osoba: Ing. Zbyněk Stanjura

Porota

Ing.arch. Zdeněk BENDÍK, závislý člen
Ing.arch. Pavel MALIŠ, závislý člen
Ing.arch. Lucie LANGEROVÁ, nezávislý člen
Ing.arch. Milena VITOULOVÁ, nezávislý člen
Doc.Akad.arch. Mikuláš HULEC, nezávislý člen

Náhradníci
Ing.arch. Daniel ŠPIČKA, nezávislý člen
Ing.arch. Jaroslav CHVÁTAL, nezávislý člen

1


Neudělena.

2

Částka 150 000,-
Ing. arch. Petr Stanjura, Zuzana Mateiciucová, Ing. Roman Václavík

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
MgA. Adam Kekula, Ing. arch. David Pulkrábek

[Hodnocení poroty]