Předmět soutěže:Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství a ideově architektonická řešení budov ve veřejné správě podle jednotlivých zadání.


Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře

Porota

Řádní členové
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. arch. Ivan Hnízdil
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Ing. arch. MgA. Alena Korandová
Ing. arch. Milan Körner
Akad. arch. Petr Kovář
Ing. arch. Jaroslav Wertig

Náhradníci
Ing. arch. Eva Špačková

-

Cena Petra Parléře 2009

Částka 200 000,-
Revitalizace prostoru před nádražím v Poděbradech - MgA. Bronislav Stratil, spolupráce Ing. Mgr. art. Jan Roháč

[Hodnocení poroty]

-

Cena Hochtief a.s. – prostor pro život

Částka 100 000,-
Úprava náměstí Velké mostecké stávky, včetně revitalizace stávajícího objektu kulutního domu v Mostě - Ing. Martin Truhlář, Ing. Lenka Černochová, Ing. Irena Truhlářová

[Hodnocení poroty]

-

Cena za přínos rozvoji města

Částka 50 000,-
Architektonická koncepce horního nádvoří štramberského hradu a Jaroňkovy útulny ve Štramberku - Ing. arch. Kamil Mrva, Ing. arch. Martin Rosa

[Hodnocení poroty]