Hlavní ideou soutěže bylo vybudování centrálního pietního místa v parku Čs. l etců v Ostravě na pozemku parcelní číslo 904 v katas trálním území Moravská Ostrava. Park je registrovaný jako významný krajinný prvek s plochou převážně osazenou vzrostlou zelení , o kolní zástavbu tvoří obytné a administrativní bloky. Park je hojně využívaný okolními rezidenty, předloni prošel rekonstrukcí a loni v něm byl osazen mobiliář venkovní třídy.

Památník má důstojně připomínat všechny veterány, kteří nasazovali, nasazují a budou nasazovat své životy v boji za svobodu a demokracii. Cílem vytvoření pietního místa je rovněž: 1) Společný památník všem padlým vojákům, které nyní připomínají památníky a pamětní desky roztroušené v jednotlivých městech, obvodech měst a obcích. 2) Připomenutí tradice novodobých veteránů, kteří v posledních dekádách plní a budou plnit své úkoly v zahraničních misích, a prokázání respektu za jejich práci, kde často riskují své zdraví a životy.

Předmětem soutěže tak byl návrh výtvarně architektonického řešení památníku, pro který se předpokládá současné a nadčasové řešení. Záměrem vyhlašovatele bylo vytvořit prostor, jak pro kontakt v místě se nacházejících a procházejících osob, tak i pro konání oficiálních vzpomínkových akcí, například Dne válečných veteránů. Cílem soutěže bylo nalézt velkorysé řešení, které nebu de akcentovat žádnou ze zmíněných skupin veteránů, ale bude oslavovat veteránství jako celek.

Užší dvoufázová výtvarně-architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zplnomocněný zástupce zadavatele: Tomáš Macura, primátor města
tel: +420 599 442 291
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Jiří Burysz

tel.: +420 599 442 276
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora města Ostravy;
Jaroslav Hrabec, zástupce Armády ČR;
Lukáš Jansa, radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz;
Karin Veselá, vedoucí odboru kultury a památkové péče MS kraje.

Řádní členové poroty - nezávislí

Petr Dub, umělec a pedagog;
Marie Foltýnová, historička umění a kurátorka veřejné plastiky;
Kurt Gebauer, sochař a pedagog;
Tomáš Knoflíček, teoretik umění a pedagog;
Jana Kořínková, historička umění a pedagožka.

Náhradníci poroty - závislí

Marek Pokorný, ředitel Galerie PLATO Ostrava;
David Witosz, 1. místostarosta městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz.

Náhradníci poroty - nezávislí

Jakub Ivánek, historik a pedagog;
Jiří Jůza, ředitel GVU Ostrava.

Přizvaní odborníci:
Martin Jašík, odbor ochrany životního prostředí MMO;
Cyril Vltavský, útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO;
Ondřej Vysloužil, MAPPA Ostrava.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 120 000,-
MgA. Pavla Sceranková, Ph.D.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica
Spoluautoři: , Ing. arch. Martin Blažek , MgA. Jan Adamus

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Jan Šnéberger , Martin Kubica
Spolupráce: , Matouš Hejl , Jana Siren , Michal Just

[Hodnocení poroty]