Předmět soutěže: Zpracování návrhu výtvarně architektonického řešení památníku generála Pattona ve vymezeném prostoru v jihozápadní části sadového okruhu historického jádra města Plzně.


Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Porota

Řádní členové poroty

Ing. arch. Petr Domanický
Ing. Pavel Rödl
George Patton Waters
Ing. arch. Petr Hájek
Ing. arch. Karel Hanzlík
Ing. arch. Milan Košař
Krištof Kintera


Náhradníci poroty

Mgr. Petra Kacovská
Ing. arch. Irena Králová
Ing. Vladimír Pálek
Ing. arch. Pavel Šimeček

1

Částka 120 000,-
Ing. arch. Václav Zůna, Mgr. Lubomír Čermák, Tomáš Beneš

[Hodnocení poroty]

2

Částka 90 000,-
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Mgr. Josef Ducha, akad. mal.; Ing. arch. Petr Dolejší, Ing. arch. Jaroslav Hlásek, Ing. arch. Miroslav Tupý

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. arch. Petr Šneberk, Ing. Jiří Nenadál

-

Odměna

Částka 25 000,-
Mgr. Marcel Hron, Ing. arch. Vít Kándl