Architektonická soutěž, veřejná anonymní, jednokolová, celostátní

Vyhlašovatel: Statutární město Plzeň

Porotci nezávislí: Otakar Kuča, Ivan Otruba, Jiří Plos, Ivan Vorel, Karel Drhovský, Zuzana Macešková, Václav Weinfurter
Porotci závislí: Lumír Aschenbrenner, Milan Svoboda, Jakub Chvojka, Miloslav Kalous, Aleš Richtr
Termín konání od 14. 8. 2002 do 6. 11. 2002

Ceny a odměny celkem: 300 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

1. snížená cena
- Maxim Turba, Marek Lehmann, Jan Vyškovský

2. cena (2x)
- Vít Doležel
- Radek Pavlačka, Viktor Čehovský, Erik Hinďoš

3. cena
- neudělena

Odměna
- Radek Janošík, Lenka Janošíková, Jiří Chroustovský


Řádní členové poroty - závislí

Jakub Chvojka
Lumír Aschenbrenner, Milan Svoboda, Miloslav Kalous, Aleš Richtr

Řádní členové poroty - nezávislí

Otakar Kuča, Ivan Otruba, Jiří Plos, Ivan Vorel, Karel Drhovský, Zuzana Macešková, Václav Weinfurter