Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7-Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru mělo být znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské struktuře s rozlehlou zelenou plochou, které umožňuje volný pohyb kolem vody. Návrh měl představit základní principy fungování nového parku, jeho schopnost dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání i uživatelů samotných , které revitalizace vyvolá. Zadavatel si nepřál instantní, luxusní, přesně definovaný nábřežní park. Nový park na ploše cca 2,9 ha měl udržitelným způsobem zohlednit rizika a omezení, která s sebou přináší umístění v aktivní záplavové zóně.

Otevřená jednofázová projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

 


Vyhlašovatel

Městská část Praha 7

U Průhonu 38, 170 00 Praha 7

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., místostarostka MČ Praha 7 pro územní rozvoj a agendu MA21 v oblasti participace občanů
Mgr. Jiří Hejnic, zastupitel MČ Praha 7

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7 pro oblast veřejného prostoru a životního prostředí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Mgr. Eva Jeníková
Přizvaní odborníci a experti:
• Ing. Daniela Karasová, vedoucí oddělení péče o veřejný prostor ÚMČ P7
• Ing. Ivan Bednář, OCP, oddělení ochrany přírody a krajiny, MHMP
• Ing. Michal Novák, Sekce infrastruktury - Kancelář technické infrastruktury, IPR Praha
• MgA. Marek Kundrata, Sekce detailu města - Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha
• Ing. Jiří Friedel, Povodí Vltavy, ředitel závodu Dolní Vltava
• Ing. arch. Amáta M. Wenzlová, garant pro Prahu 7, Kancelář podpory území, IPR Praha
• Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, radní MČ Praha 7
• Ing. arch. Tomáš Richtr, vedoucí odboru rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7
• Ing. arch. Anna Dufková, referentka odboru rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7
• Ing. Jan Jiráň, zástupce plavebního úřadu Státní plavení správy
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.
1

Částka 180 000,-
YYYY, s. r. o.
Ing. Tereza Mácová
Ing. arch. Alice Boušková, Ing. Martina Tománková, Ing. Marie McClellan, MSc. Marie Petráková, Bc. Tereza Lacigová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
gogolák + grasse, s. r. o.
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse
Ing. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Jan Waldhauser

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. Tomáš Pilař
Berenika Pilařová, David Šmíd, Ing. Petr Jelínek, Alexandra Czerneková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. Vladimír Sitta
Ing. arch. Adéla Chmelová, Ing. Eliška Olšanská

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
KOLMO.eu
Ing. arch. Lenka Hejlová, Ing. Jakub Finger
Ing. arch. Martin Hejl, MgA. Natálie Kaňová, MgA. Jan Nálepa

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
CMC architects, a. s.
akad. arch. Vít Máslo
Dipl. arch. David R. Chisholm
Ing. arch. Pavel Paseka, Ing. arch. Evžen Dub
Spolupráce: Ing. arch. Anna Peteráková, Ing. arch. Aneta Všechovská Zadáková, Ing. arch. Klára Zugarová, MSc.

[Hodnocení poroty]