Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parc. č. 2634/8 a 2634/47 v k. ú. Moravská Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w
zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
tel/fax: +420 599 442 291
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Jiří Burysz

tel: +420 599 442 276
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Jaroslav Kania- náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Tomáš Macura- primátor města Ostravy
David Witosz - místostarosta měst. obvodu Mor. Ostrava a Přívoz

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora města Ostravy
Martin Štěpánek - náměstek primátora města Ostravy

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ondřej Měchura - nezávislý rozpočtář
Martin Pácl - odbor dopravy MMO
Cyril Vltavský - útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 700 000,-
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Andrea Jašková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 500 000,-
Sollaron architects, s.r.o.
Ing. arch. Josef Veselý
Ing. arch. Radomír Feňo , Ing. arch. Ivona Uherková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
ZALUBEM s.r.o.
Ing. Michal Černý
Ing. arch. Jiří Kašpar
Spolupráce: Lucie Kadlecová, Jaroslav Kalousek, Aleš Balcar - požární bezpečnost, Tomáš Chmelař - statika a dynamika stavebních konstrukcí, Petr Vlasák - dopravní inženýr

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
Fránek Architects s.r.o.
Ing. arch. Zdeněk Fránek
Spolupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Libor Šenekel, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Kateřina Vlková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
YOUNG.S architekti.s.r.o.
Ing. arch. Jozef Bátor, Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Romana Mal'ová, Bc. Dang The Ang. Bc. Lucia Papierniková

[Hodnocení poroty]