Předmět soutěže: Ideové architektonicko-urbanistické řešení veřejných prostranství a ideové architektonické řešení budov ve veřejné správě. Soutěžící měl možnost řešit veřejná prostranství, budovy a interiéry dle vlastního výběru z nabídky, která se nachází v příloze soutěžních podmínek a byla zveřejněna na www.cenapp.cz v den vyhlášení soutěže nebo poskytnuta soutěžícím prostřednictvím sekretáře soutěže.


Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře, o.p.s.

Porota

Závislí členové poroty a náhradníci:
PhDr. Allan Gintel
Ing. arch. Tomáš Hradečný

Nezávislí řádní členové:
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. arch. Ivan Hnízdil
Ing. arch. MgA. Alena Hýblová
Ing. arch. Milan Körner
Akad. Arch. Petr Kovář
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Jaroslav Wertig

-

Cena Petra Parléře 2008

Částka 200 000,-
Vítkov – Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Jan Kratochvíl

[Hodnocení poroty]

-

Cena Hochtief CZ

Částka 50 000,-
Svatobořice-Mistřín – DI Jan Proksa, DI Lucie Vencelidesová, Akad. arch. Michal Šrámek

[Hodnocení poroty]

-

Cena Staveb silnic a železnic

Částka 50 000,-
Jeseník – Ing. arch. Zbyněk Ryška, spolupráce Ing. arch. Petr Baletka

[Hodnocení poroty]