Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu nábřeží řeky Lužnice v Plané nad Lužnicí. Nábřeží se nachází v těsné vazbě na centrum města, které bude revitalizováno dle vítězného návrhu architektonické soutěže, která proběhla na přelomu roku 2013/2014. Řešeným územím je pravý břeh řeky Lužnice v délce přibližně 800m, v místě jsou zrealizovány protipovodňové úpravy a vybudována stezka pro pěší a cyklisty. Cílem soutěže bylo získat architektonický návrh mobiliáře, výsadeb a prvků, které nábřeží zapojí do veřejného prostoru města a zdůrazní jeho rekreační potenciál.


Vyhlašovatel

Město Planá nad Lužnicí

Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Jiří Šimánek, starosta
Tel: 381 291 167
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Iveta Nesrovnalová

Betlémská 275, 390 01 Tábor
Tel: 723 921 119
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jiří Šimánek, starosta města Planá nad Lužnicí
Ing. Stanislav Vyhnal, místostarosta města Planá nad Lužnicí

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Pavel Hofman, zahradní a krajinářský architekt, člen ZM Planá nad Lužnicí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Miroslav Vodák, ateliér Nolimat, České Budějovice
2

Částka 40 000,-
Ivar Otruba, Kateřina Čadková, Jakub Kovář, Tomáš Popelínský, Kateřina Sapáková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Jan Psota st. / spolupracující osoby: Jan Augustin, Iveta Horáková, Zbyněk Buchta, Tomáš Bezchleba

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Josef Hlavatý, Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]