Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu na řešení území Americká - Nádražní – křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží, s důrazem na urbanistickou strukturu a vymezení veřejných prostranství a stanovení základních principů řešení, dle soutěžního podkladu P.1.Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Náměstí republiky 1, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Irena Vostracká

Sekretář soutěže

Ing. Stanislava Maronová

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace, Škroupova 5, 305 84 Plzeň, tel./fax: 37 803 5019, 37 803 5002, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Rund, člen Zastupitelstva města Plzně
Ing. Petr Sova, člen Zastupitelstva města Plzně
Ing. arch. Irena Králová, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Irena Langová, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jitka Hánová, vedoucí úseku územního plánování Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. arch. Petr Nosek, člen Komise Rady města Plzně pro koncepci a rozvoj

Náhradníci poroty - nezávislí

2

Částka 150 000,-
- Ing. arch. Pavel Buryška, Bc. Zdeňka Havlová, Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. akad. arch. Václav Králíček, Ing. arch. Barbora Mikitová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
- Ing. arch. Petr Starčevič

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Martin Spěváček, Ing. arch. Bohuslav Strejc, Bc. Filip Kastl, spolupracovali Ing. Ondřej Janout, Ing. Martin Hájek, Jan Lusk

[Hodnocení poroty]