Předmět soutěže: Návrhu urbanistického řešení území Plzeň - Jižní město. Území Plzeň - Jižní město se nachází v jihozápadní okrajové části města Plzně. Rozloha vymezeného území je cca 650 ha.

Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější urbanistické řešení vymezeného území a vhod-ného partnera pro zadání následné zakázky, jejímž předmětem bude zhotovení díla obsahujícího zejména:
a) podrobnou studii prostorového a funkčního uspořádání území (studie využitelnosti území),
b) studii proveditelnosti.

 

Vyzvané soutěžní týmy

1. A69 – architekti, s. r. o. – Ing. arch. Boris Redčenkov (návrh č. 1)
2. Architekti Bartošek a Vavřík, spol. s r.o. – Ing. arch. Ivan Vavřík (návrh č. 5)
3. Architekti Hrůša & Pelčák, ateliér Brno, s.r.o. – Ing. arch. Petr Hrůša
4. Architektonická kancelář Burian – Křivinka, Ing. arch. Aleš Burian (návrh č. 4)
5. AURS, s. r. o. – Ing. arch. Milan Körner
6. D3A spol. s r.o. – Ing. arch. Stanislav Fiala
7. Ing. arch. Radek Kolařík (návrh č. 7)
8. Masák & Partner - Ing. arch. Jakub Masák (návrh č. 3)
9. Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o., Ing. arch. Roman Koucký (návrh č. 6)
10. S. P. S ARCHITEKTI s. r. o. - Ing. arch. Jan Sedlák (návr č. 2)

Návrh odevzdali

Návrh číslo 1: A69 – architekti s.r.o.
Návrh číslo 2: S.P.S architekti s.r.o.
Návrh číslo 3: Masák a partner
Návrh číslo 4: Aleš Burian, Gustav Křivinka, Jiří Fixel, Zbyněk Pech
Návrh číslo 5: Ing. arch. Michal Bartošek
Návrh číslo 6: Roman Koucký architektonická kancelář, s.r.o.
Návrh číslo 7: RKAW s.r.o., Ing. arch. Radek Kolařík

 


Vyhlašovatel

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

Porota

Členové poroty závislí
RNDr. Milan Svoboda
Ing. arch. Irena Králová

Členové poroty nezávislí
Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. Zdeňka Táborská
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Náhradníci poroty závislí
Ing. Irena Vostracká
Ing. arch. Irena Langová

Náhradníci poroty nezávislí
JUDr. PhDr. Jiří Plos
Ing. arch. Ludvík Grym
Ing. Radim Gill

1

Částka 250 000,-
RKAW s.r.o., Ing. arch. Radek Kolařík

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Roman Koucký architektonická kancelář, s.r.o.

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Michal Bartošek