Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-výtvarného návrhu pomníku dr. Miladě Horákové v hlavním městě České republiky Praze, který měl formou uměleckého díla vyjádřit poselství o hodnotě hrdinství nutného pro zachování identity českého národa v evropském kontextu a mravních hodnot, jež nás k této existenci opravňují.

 

Pomník bude umístěn v křížení os ulice Sněmovní a Thunovské, tedy v důstojném prostoru před Poslaneckou sněmovnou.

 

Záštitu převzal ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman.


Vyhlašovatel

Nadační fond Stránský

Národní 11, Praha 1, PSČ 110 00

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele:
MUDr. Martin Stránský
Tel/fax: 222 075 101 / 224 215 059
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Lenka Pospíšilová

Adresa/Sídlo: Národní 11, Praha 1, PSČ 110 00
Tel/fax: 222 075 101 / 224 215 059
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Štěpán Špoula
MUDr. Martin Stránský – zastupitel MČ Praha 1
Ing. Pavol Škrak - radní pro kulturu MČ Praha 1

Řádní členové poroty - nezávislí

akad. arch. Jan Kerel
Prof. Jan Hendrych – sochař, vedoucí pedagog AVU v Praze
PhDr. Jaromír Zemina – historik umění, teoretik moderního umění
Zdeněk Lukeš – architekt, historik architektury

Náhradníci poroty - závislí

Jan Krejčí, MBA – radní pro finance MČ Praha 1

Náhradníci poroty - nezávislí

Vit Rozehnal – člen správní rady společnosti OPONA o.p.s.
1

Částka 70 000,-
MgA. Josef Faltus

[Hodnocení poroty]

3

Částka 27 500,-
MgA. Pavla Kačírková, Ing. arch. Tomáš Růžička / spolupráce: Bc. Adéla Varmužová, Bc. et Bc. Michal Doležel

[Hodnocení poroty]

3

Částka 27 500,-
MgA. Jan Kovářík, Dipl.-Ing. Jan Proksa

[Hodnocení poroty]