Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu Pomníku / náhrobku děčínských měšťanů z města na Mariánské louce v Děčíně.

 


Vyhlašovatel

Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost

Dlouhá jízda-zámek 1253, 405 02 Děčín I, zplnomocněný zástupce: Otto Chmelík, předseda

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jana Fischerová

(SUA), Bubenská 1477/1, místnost 263, 170 00 Praha 7 Holešovice, tel/fax: 605 769 001, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Otto Chmelík, předseda Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti

Ing. Valdemar Grešík, člen městské rady, podnikatel, mecenáš

Hermann Wagner, místopředseda spolku Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach e. V.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda
prof. ak. soch. Kurt Gebauer, sochař

Mgr. Radek Wohlmuth, historik umění, výtvarný kritik a publicista

Mgr. Radek Fridrich, básník, výtvarník, pedagog

Náhradníci poroty - závislí

Artur Magrot, člen SUA, umělec, kurátor

Náhradníci poroty - nezávislí

Dmitrij Pavlovič Pljonkin, umělec, galerista
1

Částka 30 000,-
MgA. Martin Kocourek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 10 000,-
Ing. arch. Jan Holub

2

Částka 10 000,-
MgA. Vít Šimek